Odzież i kosmetyki w kosztach firmowych. Kiedy można ująć?

Przedsiębiorczyni chciałaby wiedzieć, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup obuwia, odzieży oraz kosmetyków.

wydatki na ubrania

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła przedsiębiorczyni, która prowadzi działalność gospodarczą jako modelka.

Odzież i kosmetyki w działalności gospodarczej

W ramach zawieranych umów jest zobowiązana do udziału w zdjęciach do filmów i udziału w sesjach fotograficznych. W związku z tymi działaniami, ponosi wydatki na zakup odzieży, obuwia i kosmetyków do charakteryzacji wykorzystywanych podczas kręcenia filmów i zdjęć związanych z powyższymi umowami.

Przedsiębiorczyni chciałaby wiedzieć, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup obuwia, odzieży oraz kosmetyków.

Zdaniem podatniczki, wydatki na zakup odzieży, obuwia i kosmetyków można zaliczyć do kosztów działalności ponieważ pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie są wymienione w katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o PIT.

Wydatki na zakup odzieży i kosmetyków jako koszty firmy

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorczynią. W jego ocenie, skoro celem poniesienia wydatków na zakup obuwia, odzieży oraz kosmetyków jest możliwość właściwego przygotowania do udziału w zdjęciach do filmów oraz sesjach fotograficznych, a zakupiona odzież, obuwie i kosmetyki do charakteryzacji są niezbędne do prowadzenia działalności z zakresu modelingu, to wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Tym samym Szef KAS zmienił wydaną w 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej negatywną dla podatniczki interpretację podatkową.

Interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 9 marca 2023 r., sygn. DOP3.8222.833.2020.HTCE